Women empowerment

Women empowerment

7 december 2023

Schijvens is in 2022 een women empowerment programma gestart in samenwerking met Zeeman, onderzoeksexpert Rabia, Kaarvan Crafts Foundation en 3 Pakistaanse leveranciers, waarbij onderzoek wordt gedaan naar gendergelijkheid en women empowerment, en een groep vrouwen de kans krijgen op een plek op de arbeidsmarkt, waarbij ze alle tools en ruimte krijgen om zichzelf te ontwikkelen op werk- en persoonlijke vaardigheden.

           

Het doel is om een programma voor vrouwen in de kledingindustrie te ontwikkelen, waarbij ze alle ruimte krijgen om werkerving op te doen, maar ook levensvaardigheden te ontwikkelen, zoals lezen en schrijven, en meer zelfvertrouwen te realiseren. Daarnaast worden ook alle belanghebbenden bij dit project betrokken, zoals mannelijke collega’s, echtgenoten en (schoon)moeders, om inzicht te krijgen in de weerstand van de sociale omgeving van vrouwen en te verminderen. Ook het ondersteunen van fabrieken om een veilige werkplek te faciliteren voor alle geslachten wordt hierin meegenomen.

Inmiddels is de eerste onderzoeksfase afgerond, waarbij alle programma-activiteiten in kaart zijn gebracht, als ook het verzamelen van best practices en risico’s door middel van interviews en focus groep gesprekken, met zowel vrouwen als mannen. In januari willen we van start gaan met de implementatiefase, waarbij in totaal 90 vrouwen in de drie deelnemende fabrieken werkervaring op zullen gaan doen, en alle tools krijgen om zich te ontwikkelen op levens gerelateerde vaardigheden door een trainingsprogramma via Kaarvan Crafts Foundation. Daarnaast wordt ook zorg gedragen voor een goede en veilige werkplek, als ook het faciliteren van benodigdheden zoals vervoer naar het werk en kinderopvang, zodat de vrouwen optimaal van start kunnen gaan.

Het programma loopt tot januari 2026, met als doel om er een doorlopend programma van te maken, zodat we ook weer een nieuwe groep vrouwen deze kans kunnen bieden en hopelijk ook een best practice vormen voor anderen, zodat er stap voor stap meer gelijkheid komt tussen man en vrouw.