Supplier meeting 2018

Supplier meeting 2018

6 december 2018

Schijvens ontving eind november haar leveranciers in Karachi, Pakistan, voor de jaarlijkse supplier meeting. Alle leveranciers zijn samengekomen om de koppen bij elkaar te steken voor verdere ontwikkelingen, met als motto: “Teamwork makes the dream work”. Samen kom je tot de beste ideeën en daar mag de gehele supply chain in meedenken.

Doel 1: Living wage

Hét onderwerp in de textielindustrie is op dit moment het leefbaar loon van fabrieksmedewerkers in lageloonlanden. Schijvens heeft in haar fabriek in Turkije het leefbaar loon al toegepast en gaat hiermee verder. Tijdens de meeting is veel aandacht besteed hoe leveranciers zelf hierin mee kunnen helpen. Door het openlijk bespreekbaar maken van obstakels op dit gebied wordt zichtbaar waar de behoefte naar hulp ligt. Het werd helder dat niet alleen Schijvens hierin kan sturen maar dat juist leveranciers elkaar hier onderling graag een handje bij helpen.

Doel 2: Efficiënter werken

Problemen tijdens het productieproces worden open en duidelijk gecommuniceerd. Zodat wanneer er tijdens het productieproces een producent in de problemen zit, we gezamenlijk tot een oplossing komen en dit eventueel oplossen met een andere leverancier.

Daar waar leveranciers in het begin bang zijn elkaars concurrent te zijn, werd duidelijk dat dit het tegenovergestelde is. Samenwerken is key in deze branche, je bent van elkaar afhankelijk. In plaats van elkaar fouten te verwijten wordt er gekeken hoe problemen tot stand komen en wat een passende oplossing is. Zo wordt gekeken wat de rol van een andere toeleverancier kan zijn wanneer dit nodig en is er uiteindelijk door de gehele keten begrip voor elkaar.

Missie geslaagd

Er wordt teruggekeken op een ontzettend geslaagde bijeenkomst. Er is een goede positieve drive om het komende jaar gemotiveerd verder te werken aan een gezamenlijk doel: tevreden klanten en een eerlijke textielindustrie, met respect voor mens en milieu.