Schijvens wint Best Practice Award Fair Wear Foundation

Schijvens wint Best Practice Award Fair Wear Foundation

15 november 2017

Nederlands kledingbedrijf wint internationale erkende Award voor leefbaar loon in Turkije

Familiebedrijf Schijvens Corporate Fashion is 10 november 2017 winnaar geworden van de Best Practice Award 2017, een jaarlijkse uitgereikte Award van de Fair Wear Foundation (FWF). FWF zet zich in voor goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie, in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt. Schijvens heeft bewezen dat het mogelijk is om leefbaar loon te betalen in Turkije en dat is beloond met de Award.

Schijvens heeft de fabriek een jaar geleden grotendeels overgenomen en zag dat het in Turkije common practice is dat lonen of bonussen soms onder de tafel worden betaald, zonder een goed registratiesysteem. Daarbij verdienen veel fabrieksmedewerkers een minimumloon, wat vaak niet gelijk staat aan een leefbaar loon. Door middel van onderzoek en in overleg met de werknemers in Schijvens’ eigen fabriek in Turkije is er een fair loon vastgesteld. Dit nieuwe vastgestelde loon omvat voeding, huur, gezondheidszorg, scholing, kleding, vervoer en spaargeld. Daarnaast is ook onderzocht wat een kledingstuk precies moet kosten, om er zeker van te zijn dat hierin een leefbaar loon is verwerkt.

Schijvens, die al sinds 1863 bedrijfskledingproduceert, werkt niet alleen in Turkije, maar ook in andere lage-lonen landen, voornamelijk in Azie. De fabrieken waar deze kleding wordt geproduceerd, staan 100% onder controle vanFWF, wat betekent dat FWF onafhankelijk op arbeidsomstandigheden controleert. De vele investeringen en aandacht die Schijvens heeft gestoken in het verbeteren van arbeidsomstandigheden maakt Schijvens Corporate Fashion inmiddels “LEADER” binnende Fair Wear Foundation.

Nu het Living Wage project loopt in Turkije, rolt Schijvens dit ook uit in alle andere fabrieken waar zij kleding produceert. Dit gaat op dezelfde manier als in Turkije, in samenwerking met de fabriekswerknemers. Om dit proces te begeleiden organiseert zij zelf jaarlijks een supplier meeting waar alle kledingfabrikanten van dit familiebedrijf samen komen. Tijdens deze dagen wordt uitgelegd hoe partners aan de slag kunnen om dit op te pakken, maar ook andere onderwerpen met betrekking tot MVO worden besproken. Bovendien zorgt deze nauwe samenwerking voor een vertrouwensband, en probeert Schijvens, waar nodig, al haar leveranciers persoonlijk te helpen om problemen op te lossen. MVO moet doorgevoerd worden in de hele keten, zodat je naar de consument toe volledig transparant kunt zijn waar hun kleding wordt gemaakt, en waar zij dus voor betalen.

Wetgeving in Nederland

Zolang er geen officiële wetten zijn voor de kledingindustrie in Nederland, heeft Schijvens zich in ieder geval aangesloten bij het Convenant van Duurzame Kleding en Textiel, dat in juli 2016 door toenmalig minister Ploumen is bekrachtigd. Hiervoor werd door alle deelnemers de supply chain onder de loep gelegd en alle mogelijke risico’s in beeld gebracht, oftewel due diligence. Vervolgens heeft Schijvens vanuit haar due diligence een plan van aanpak geschreven, dat gecontroleerd en akkoord bevonden is door de SER.