Schijvens rapportcijfer 8,6 bij Fair Wear Foundation

Schijvens rapportcijfer 8,6 bij Fair Wear Foundation

8 november 2018

Fair Wear Foundation treeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Vanuit de door Fair Wear opgestelde sociale arbeidsnormen kunnen er punten behaald worden die uiteindelijk het rapportcijfer voor Schijvens vormen. Wanneer een bedrijf lid wordt van Fair Wear Foundation moeten de gedragscodes geïmplementeerd en controle geaccepteerd worden.

Dit jaar heeft Schijvens een score van maar liefst 86 punten behaald, 11 punten meer in vergelijking tot vorig jaar! Hiermee behoudt zij haar status als leader, de hoogst haalbare categorie binnen Fair Wear Foundation. 100% van de fabrieken waar Schijvens produceert staat onder controle van deze organisatie.

Het doel voor dit jaar is om het living wage project, waarmee vorig jaar de Best Practice Award is gewonnen, uit te rollen in de fabriek in Pakistan. Hiervoor is Jeske naar Pakistan gegaan om met de leverancier te praten over de implementatie een leefbaar loon. Alle fabrieksmedewerkers hebben een vragenlijst gekregen over alle kosten die ze maken: huur, medische kosten, scholing, eten, verzekeringen et cetera. Hieruit kan geconcludeerd worden wat zij daadwerkelijk per maand nodig hebben om te kunnen leven. Zodat het salaris hierop waar nodig kan worden aangepast.

Volgend jaar staat op de planning om het living wage project in andere fabrieken, waar voor Schijvens geproduceerd wordt, uit te rollen. Daarnaast ligt de focus op het terugdringen van ‘overtime’ en training van werknemers, want tijdens de training wordt werknemers geleerd wat hun rechten zijn.

De jaarlijkse supplier meeting die Schijvens organiseert is mede bedoeld om deze nieuwe ontwikkelingen met elkaar te bespreken, gezamenlijk met alle leveranciers wordt gekeken hoe er van elkaar geleerd kan worden. Eind november zal de supplier meeting 2018 in Karachi plaats vinden.

Bekijk de volledige brand performance check hier