Schijvens in het NOS-journaal

Schijvens in het NOS-journaal

15 april 2019

Vandaag in het NOS-journaal vertellen Pierre Hupperts (voorzitter stuurgroep IMVO) en Shirley Rijnsdorp-Schijvens over het Convenant van Duurzame Kleding en Textiel. Waarom is het belangrijk dat bedrijven zich aansluiten bij dit convenant en waar zitten de moeilijkheden?

Schijvens tekende, samen met meer dan zeventig andere bedrijven in de kleding- en textielsector, op 4 juli 2016, het convenant waarin wordt afgesproken gezamenlijk te werken aan verdere verduurzaming van de sector.