In de ogen van een ander

In de ogen van een ander

16 december 2019

Deze week is het eindrapport van het onderzoek naar agapè in bedrijven verschenen. Dit onderzoek genaamd: In de ogen van de ander. Een witboek voor agapè in een bedrijfsomgeving. is geschreven door Prof. Dr. Harry Hummels.

In dit onderzoek zien we verschillende familiebedrijven, waaronder Schijvens. Het begrip agapè staat voor oprechte aandacht voor de ander en de op de ander gerichte actie die daaruit voortkomt. Mensen zijn bereid om elkaar te helpen, zonder dat daar onmiddellijk iets tegenover staat. In dit onderzoek staat de vraag naar de mate waarin ondernemingen oog hebben voor het welzijn van de ander en de wijze waarop zij daar invulling aan geven centraal.

Bij Schijvens zetten we ons in voor het milieu en het welzijn van anderen. De textielindustrie is na de olie-industrie de meest vervuilde industrie ter wereld. Wij zijn na gaan denken over een oplossing hiervoor, waarbij we een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de wereld. Zo zijn we begonnen met het produceren van circulaire bedrijfskleding waarbij we textiel recyclen en dit mengen met gerecycled pet. Naast het produceren van circulaire bedrijfskleding houden we ons ook bezig met het welzijn van de werknemers in de fabrieken waar wij onze kleding produceren. We zijn aangesloten bij Fair Wear Foundation en zijn ook dit jaar weer verkozen tot LEADER. We betalen de medewerkers een leefbaar loon en zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden in onze fabrieken. Het belangrijkste is dat we een product maken waar iedereen blij van wordt. Niet alleen wij en de eindgebruiker, maar juist ook de mensen die het maken.

De samenvatting van het boek

In het witboek In de ogen van de ander, breekt Harry Hummels een lans voor agapè in bedrijven, al zijn de lessen evenzeer toe te passen op de financiële sector of de overheid. Agapè is een van de vier vormen van liefde in de Griekse oudheid. Het begrip verwijst naar het oog hebben voor het welzijn van de ander en daar in de praktijk invulling aan geven. Agapè begint echter met het luisteren naar de ander en horen wat zij of hij te zeggen heeft. In weerwil van de veelgehoorde opvatting dat de mens – enkel – een rationeel wezen is, laat de praktijk zien dat managers en medewerkers van bedrijven het welzijn van anderen juist actief en welgemeend bevorderen. Dit Nederlandstalige witboek is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de Goldschmeding Foundation.

Het volledige onderzoek is hier te lezen

ECCE. (2019, 4 december). WITBOEK – In de ogen van de ander. Geraadpleegd op 13 december 2019, van https://sustainable-finance.nl/research/witboek-in-de-ogen-van-de-ander/