Convenant

Nederlands textielconvenant

Wij scoren 95 van de 100 punten

Schijvens koploper Convenant

Schijvens Corporate Fashion is al vanaf het begin in 2016 deelnemer aan het Nederlandse textielconvenant. De kledingmerken moeten jaarlijks hun gemaakte verbeterstappen toelichten, een risico-analyse uitvoeren en een actieplan opstellen. Dit Plan van Aanpak wordt jaarlijks gecontroleerd door de Sociaal Economische Raad (SER) en hier komt een score uit. 

Dit jaar hebben wij hier 95 van de 100 punten weten te scoren. Hiermee laten we zien dat we goede stappen zetten op onder andere leefbaar loon, duurzamere grondstoffen en verbeteringen in de verffabrieken. Ook voor komend jaar hebben wij onszelf weer targets opgelegd, die terug te vinden zijn in ons Sustainability Report.

Sustainability Report 2023

Duurzaamheid is verweven in Schijvens’ DNA. Het is voor ons erg belangrijk dat onze kleding onder goede werkomstandigheden en op een zo milieuvriendelijk mogelijke wijze wordt gemaakt. Naast het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel, zijn wij onder andere aangesloten bij organisaties die ons helpen bij het monitoren van onze productielocaties, zoals Fair Wear Foundation. Lees meer hierover in ons Sustainability Report.

Het convenant duurzame kleding en textiel

Schijvens Corporate Fashion heeft zich aangesloten bij het verduurzamingsplan kleding- en textielsector wat op 4 april 2016 door Minister Ploumen medeondertekend is. Samen met meer dan zeventig andere bedrijven in de kleding- en textielsector tekenden wij het convenant waarin werd afgesproken gezamenlijk te werken aan verdere verduurzaming van de sector.

Transparency pledge

In 2019 heeft Schijvens met 7 andere bedrijven, die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, een Transparency Pledge getekend. Hierin beloven wij transparant te zijn over onze productie door een lijst te publiceren waarop wij laten zien waar we onze kleding produceren, welk type kleding we daar produceren en hoeveel mensen daar werken.

De Transparency Pledge is een initiatief van onder meer de Schone Kleren Campagne (SKC) en arbeiders- en mensenrechtenorganisaties zoals Human Right Watch. Het openbaar maken van productielocaties is een belangrijke stap op weg naar betere productieomstandigheden. Hiermee kunnen (lokale) partijen namelijk misstanden in fabrieken direct aankaarten bij kledingbedrijven, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen.

SER

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over het sociaal-econo­misch beleid. In de SER werken ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden samen. Ook faciliteert de SER akkoorden en convenanten. Daarnaast voert de SER bestuurlijke taken uit om bijvoorbeeld medezeggenschap te bevorderen.