NTA

NTA

om ‘greenwashing’ op het gebied van circulair textiel te voorkomen

Wat is NTA?

In de huidige situatie is er geen gestandaardiseerde norm om de circulariteit van een product of organisatie te meten. Daarom, en om ‘greenwashing’ op het gebied van circulair textiel te voorkomen, heeft de NEN besloten om een certificatieschema te ontwikkelen voor de textielsector. Deze zogenoemde ‘Nederlands Technische Afspraak 8195’ beschrijft ‘circulair textiel’ en beoogt een standaard te zijn voor de Nederlandse circulaire textielindustrie.

Schijvens is volledig bekend met de NTA 8195:2020 en is zelfs lid van de normcommissie. Schijvens voldoet ook al aan deze NTA en wanneer de norm geïmplementeerd is, zal het gerecycled garen dat Schijvens laat maken in categorie 30% A1 / 20% C1 / 50% D1 vallen.

De NTA voorziet dat de norm drie belangrijke zaken moet waarborgen:

  1. Aantoonbaar gebruik van gerecyclede garens, onder te verdelen in diverse categorieën.
  2. Aantoonbaar ketenbeheersysteem, in lijn met ISO 22095 en BS 8001, waarin bewezen wordt dat de kleding niet alleen wordt ingezameld, maar waarin ook langere levensduur wordt gestimuleerd en uiteindelijk recycling plaats vindt.
  3. Het ontwerp volgens de regels van Design for Circularity opzetten.

Schijvens heeft eigen designers in dienst die al sinds 2017 met het oog op circulair ontwerpen. De collectie van CSU is daar een goed voorbeeld van. Zo hebben we de knoopjes van de polo en de rits op het schort weggelaten opdat deze gemakkelijker door de shredder kan. Daarmee voldoet Schijvens (en door sterke samenwerking met duurzame partners) aan de ketenbeheereisen (Chain of Custody) in lijn met ISO 22095 en BS 8001. Dit doet Schijvens d.m.v. het ‘Controlled Blending’ model.

Middels de implementatie van het innovatieve Aware tracingsysteem en de bijbehorende blokchain applicatie, creëert Schijvens samenhang tussen de fysieke stromen en administratieve stromen zoals wordt gesteld in de normeisen. Er is een eerlijke en niet vervalsbare balans tussen input en output, zoals wordt gesteld in de normeisen van ISO 22095.

Door het koppelen van KPI’s aan de principes van de circulaire economie gesteld in BS 8001, meet en monitort Schijvens de strategische volwassenheid van de ketenpartners. De resultaten worden tijdens de jaarlijkse ‘Supplier Meeting’ gepubliceerd. De ketenpartners kunnen dan sparren over de kwaliteiten en ontwikkelpunten om zo optimalisatie van de circulaire bedrijfsvoering nog meer te stimuleren.