Convenant duurzame kleding & textiel

Convenant duurzame kleding & textiel

21 juli 2017

Transparantie is de toekomst en noodzakelijk in de kledingsector. Afgelopen 4 juli is het een jaar geleden dat het textielconvenant gesloten is, waar nu al 40% van de Nederlandse textielbranche zich bij heeft aangesloten! Schijvens is trots om hier als ondertekenaar een steentje aan bij te dragen en Shirley Schijvens stimuleert als vertegenwoordiger in de stuurgroep bedrijven in de textielbranche om zich ook aan te sluiten bij het textielconvenant. Deze betrokkenheid komt voort uit de ontwikkelingen in haar eigen bedrijf, waar zij op circulaire wijze bezig is duurzame bedrijfskleding te produceren en waar Schijvens op sociaal vlak veel stappen heeft gezet in samenwerking met de Fair Wear Foundation.