Chemicaliën, water en energie (WECH)

Chemicaliën, water en energie (WECH)

5 maart 2021

De productie van kleding is een complex en chemisch intensief proces, waarbij veel water en energie wordt verbruikt en wat een grote impact heeft op het milieu. Om het water- en energieverbruik te beperken maken wij bij Schijvens Corporate Fashion kleding van gerecyclede materialen. Hierdoor zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig, waardoor gemiddeld zo’n 99% water, 40% CO2 uitstoot en 40% energie wordt bespaard.

Het afgelopen jaar hebben wij ons ook meer verdiept in het chemische proces bij onze producties. Denk aan verfstoffen, maar ook bepaalde finishes zoals het strijkvrij maken van blouses. Al deze toepassingen kunnen invloed hebben op mens en milieu en dit willen wij graag zo goed mogelijk beperken. Om deze reden hebben wij een zogeheten ‘RSL’ (Restricted Substances List) en ‘MRSL’ (Manufacturing Restricted Substances List) lijst opgesteld, waarin staat vermeld welke chemicaliën schadelijk kunnen zijn en daarom niet in onze kleding mag worden verwerkt, als ook niet tijdens de verschillende productieprocessen. ‘RSL’ staat voor ‘Restricted Substances List’, waarop alle chemicaliën staan die niet in het product mogen zitten. Deze lijst is samengesteld samen met brancheorganisatie Modint en is gebaseerd op ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) programma, een initiatief van textielbedrijven met als doel het uitbannen van gevaarlijke chemicaliën. Dit geldt dus voor de gehele productieketen van het vervaardigen van grondstoffen tot aan het in elkaar zetten van de kleding.

Wij verwachten van al onze leveranciers dat zij hun processen zo inrichten dat deze chemicaliën niet toegepast worden en geproduceerde kleding wordt hierop getest door een derde partij. Daarnaast zijn we gestart met het auditen van onze belangrijkste ververijen om na te gaan hoe milieuvriendelijk zij te werk gaan en waar nog verbeteringen door kunnen worden gevoerd. Zo hebben wij dit jaar een gezamenlijk duurzaam project bij een ververij in China afgerond in samenwerking met Arcadis en het IMVO Convenant, waarbij veel verbeteringen zijn doorgevoerd en we ook gezamenlijk konden leren van elkaar. Daarnaast is er recent een audit in Pakistan gedaan en staat ook Turkije op korte termijn op de planning, dat bij elkaar al ongeveer de helft van onze productie omvat. Op deze manier proberen wij meer inzicht te krijgen bij productielocaties dieper de keten in en proberen we risico’s zo goed mogelijk te beperken.

Bekijk ons Sustainability Report voor meer informatie!